Türkiye Bitkileri Veri Sistemi
   
  • FOUNDATION


Türkiye’de kırsal alanda 1965 yılında devletçe uygulanan yurt dışına işçi gönderilmesinde kooperatif kuran köylülere öncelik tanınması yönteminin uygulanması sonucu hızla gelişen köy kooperatifçiliği hareketi, 1974 yılı sonunda yaklaşık 1.000.000 ortaklı 6.000 adet çok amaçlı Köy Kalkınma Kooperatifinin kurulması ile sonuçlanmıştır. 
Sağ Click yaparak bu alana resim seçin! Resim Seçtikten sonra Bu metni resminizi anlatan bir metin ile değiştirmeyi unutmayın!
 
Kooperatif kuruluşunu özendirme motifinin yanlışlığı sonucu zaman içinde bu kooperatiflerin bir kısmı kapanmıştır. Ancak 1970 li yıllarda Orman Kanununun yeniden düzenlenmesi sonucu, sınırları içinde devlet ormanı bulunan Köy Kooperatiflerinin orman ürünleri üretimi yapmaları halinde kooperatiflere sağlanan prim ve kolaylıklar sebebiyle, ormancılık konusunda çalışan Köy Kooperatifleri büyük bir dinamizm kazanmışlardır.

Köy Kalkınma Kooperatiflerinin dikey örgütlenmesi kendi dinamizmi içinde zaman almıştır.

OR-KOOP un kuruluşu 7 adet Ormancılık Kooperatifleri Bölge Birliğinin kurucu ortaklığı ile 11.07.1997 tarihinde hukuken gerçekleşmiştir. Ağustos 2007 tarihi itibariyle 27 birliğe bağlı 2.216 ortak kooperatif ve 270.287 ortak sayısı (orman köylüsü tabanı) ile OR-KOOP Merkez Birliği, orman köylüsünün ekonomik ve sosyal haklarının savunucusu, demokratik bir halk hareketi olarak gelişmeye devam etmektedir.