Türkiye Bitkileri Veri Sistemi
   
 • OUR EFFICIENCIES


OR-KOOP Tarafından Organize Edilen Etkinlikler
 
 
 • Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Sempozyumu

   

 
   
   
   
 
 • “Sürdürülebilir Ormancılıkta Ortaya Çıkan Yasal Riskler” Çalıştay’ı

   

 
   
   
   
     
 
 • “AB Sürecinde Orman Köylüsü ve Ormancılığımızdaki Yeri” İstişare Toplantısı

   

 
   
   
   
   
   
   
 
 • Kırsal Alanda Sürdürülebilir Kooperatifçiliğin Örgütlenme Modeli Paneli”

   

 
   
   
   
   
  OR-KOOP Adına Katıldığımız Etkinlikler
 
 
 
 • “Orman Kaynaklarının İşlevleri Kapsamında Darboğazlar, Çözüm Önerileri ve Öncelikler” Uluslar arası Sempozyumu

   

 
   
   
   
   
   
 

 

 • Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi Sürüdürülebilir Kalkınma Eğitimi

   

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 • Türkiye’de Tarımsal Amaçlı Kooperatif Örgütlerinin Desteklenmesi Projesi (TKD) kapsamında, “Tarımda Rekabetçi Yapılar-Türkiye’ de Kooperatif Dikey Örgütlenme Sistemlerini Güçlendirmenin Sağlayacağı Faydalar” konulu, DGRV-TEDGEM-TAKOG Ortak Projesi Çalıştay’ ı

   

 
   
     
     
 
 • IRFO Projesi Tanıtım Çalıştay” ı

   

 
   
   
 
 • Kastamonu Köy-KOOP Birliği, 'Kastamonu Orman İşçiliği Eğitimi Pilot Projesi Çalıştayı

   

 
   
   
     
 
 • 8. Uluslararası Ormancılık Araştırma Örgütleri Birliği ( IUFRO ) “Avrupa Ormanlarının Sürdürülebilir Gelişimi İçin Hukuki Görüşler” Uluslararası Sempozyumu

   

 
   
   
   
 
 • 1. Çevre ve Ormancılık Şurası