logo
add image
Blog single photo

1. Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Sempozyumu

22-23 Mart 2002 Kastamonu

Ülkemizin en fakir kesimi olan orman köylerinin kalkındırılmasında bir araç olması amacıyla geliştirilen; amaçlarına ulaşılmadığı nedeniyle hep eleştirilen, ancak ortakları ve yöneticileri yol gösterici olarak yeterince eğitilmeyen ve denetlenmeyen ayrıca nerede hata yapıldığı tek gün bile tartışılmayan “Türkiye Kırsal Kooperatifçilik Hareketi” içinde yer alan; ormancılık konusunda çalışan orman köylerinde kurulu “Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin” yapısal, yönetsel ve mali sorunlarını tartışmak, Ormanlarımızın geliştirilmesi, genişletilmesi, korunması ve orman köylülerinin orman ile uyumlu, insanca bir yaşam düzeyine ulaşması için nelerin yapılmasının gerektiğini ve 21. yüzyılda kooperatiflerin ormancılık konusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini, bunun için alınması gereken sosyal, idari ve yasal önlemleri tartışmak, Sempozyum sonucu ortaya çıkacak sonuç ve önerileri, ilgili makamlara ileterek “Türkiye Ormancılık Kooperatifçiliği” ne yön vermek amacıyla;

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) ve Kastamonu Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliği tarafından düzenlenen “1. Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Sempozyumu” Halk Eğitim Merkezi Salonunda 22-23 Mart 2002 tarihleri arasında Kastamonu’ da büyük bir katılımla gerçekleştirilmiştir.Kırsal Alanda Sürdürülebilir Kooperatifçiliğin Örgütlenme Modeli Paneli

11 – 13 Mayıs 2004, Taksim İntercontinental Otel Abant-BOLU

OR-KOOP Merkez Birliğimizin ev sahipliğinde, Türkiye’deki tüm Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Merkez ve Bölge Birlikleri ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı-TEDGEM Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde; Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Merkez ve Bölge Birliklerinin temsilcileri, ilgili Bakanlık Temsilcileri, Fakültelerden akademisyenler, Türkiye’deki Uluslararası Kuruluşların Temsilcileri, ilgili Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri ve İlgililerin katılımı ile, 11-13 Mayıs 2004 tarihleri arasında Bolu ili -Abant’ ta Taksim İnternational Hotel de yapılacak bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantımızda; 1. gün açılış konuşmaları sonrasında, bir panel ile 2. ve 3. günlerinde çok katılımlı çalışma toplantıları organize edilmiştir.
Programın 1. gününde yer alan panelin konusu “Kırsal alanda Sürdürülebilir Kooperatifçiliğin Örgütlenme Modeli” olarak belirlenmiştir. Panelde konuşmacı olarak, OR-KOOP Merkez Birliği Genel Başkanı Cafer Yüksel, Dünya Bankasınca uygulanan “Türkiye Tarım Reformu Uygulama Projesi” yöneticilerinden Bay Lorenz Pohlmeier ile Almanya Raiffeisen Kooperatifleri Merkez Birliği Uluslar arası İlişkiler Bölümü Başkanı Mr. Paul Armbruster ve Türkiye’den ilgili Bakanlık yetkilisi ile bir akademisyen yer almış bulunmaktadır.
Toplantının 2. ve 3. günlerinde, Ülkemizdeki Kooperatifçilik konularında Mevzuat, Projelendirme, Eğitim-Yayım, İşbirliği ve Koordinasyon gibi alt konularda oluşturulan komitelerle çok katılımlı çalışma toplantıları yapılmıştır.
Türkiye Kırsal Kooperatifçiliğinin gelişmesi açısından çok büyük önem taşıyan bu toplantı, IRFO Projesinin uygulanmasına alt yapı niteliğinde, ortak bilinç oluşturma görevini sağlamıştır.

Üst