logo
add image
OR-KOOP

Tarımsal Amaçlı Kooperatifler

Faaliyet alanına göre en fazla sayıdaki kooperatife sahip olan tarımsal amaçlı kooperatiflerdir. Nisan 2018 yılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) verilerine göre bu bakanlığa bağlı Türkiye’de 11.971 tarımsal amaçlı kooperatif vardır. Bu kooperatiflerin ortak sayısında ise ilk sırada bulunan pancar ekicileri kooperatiflerinin 1.409.721 ortağı bulunmaktadır. Onu sırasıyla Tarım Kredi Kooperatifleri 911.218 ortak, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri 759.481 ortak, sulama kooperatifleri 302.160 ortak, su ürünleri kooperatifleri 30.848 ortak ile takip etmektedir. Gümrük Ticaret Bakanlığına (GTB) bağlı Tarım satış Kooperatiflerinin 533.456 ortağı, Üretim Pazarlama Kooperatiflerinin 18.845 ortak ve Yaş Meyve ve Sebze Kooperatiflerinin ise 3.142 ortağı vardır.


OR-KOOP

GTHB ve GTB bağlı tüm tarımsal amaçlı kooperatifleri 11.971 kooperatiften ve 3.946.884 ortaktan oluşmaktadır. Bu kooperatiflerden 3.572.062 ortağın ve 7.730 kooperatifin ortağı olduğu 152 bölge birliği vardır. Yine bu kooperatifler 1.882.265 ortak 9.326 kooperatif 144 bölge birliği, 8 Merkez Birliğinin çatısı altında örgütlenmiştir.

GTHB verilerine göre Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve diğer kooperatiflerdeki bölge birliği içinde yer alan kooperatiflerin üst örgütlenmesinde KÖYKOOP, TARIMKOOP, HAYKOOP, ORKOOP, ÇAYKOOP, SÜRKOOP, PANKOBİRLİK ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği görülmektedir. ORKOOP Merkez Birliği çatısı altında 28 bölge birliği, 2.459 birim kooperatif ve 288.668 ortak bulunmaktadır.


OR-KOOP

Mart 2018 itibarıyla ülkemizde faal Tarım Satış Kooperatifi sayısı 399, ortak sayısı 533.456’dır. Bu kooperatiflerin 322’si 524.587 ortağı ile 17 birlik çatısı altında birleşmişlerdir. Bu kooperatiflerin merkez Birliği örgütlenmesi yoktur. Üretim Pazarlama Kooperatiflerinde ise 18.845 ortak 428 kooperatif çatısı altında örgütlenmiştir. Bu kooperatiflerin 51’i 2261 ortağı ile 4 birlik çatısı altında görünmektedir. Yaş meyve ve Sebze Kooperatifleri ise 3.142 ortak ve 37 kooperatif örgütlenmesi görülmektedir.

Üst