logo
add image
OR-KOOP

Ormancılık Çalışmaları

Orman köylüsü ormanlardan ekonomik katkı elde edilmesinde hizmet veren en önemli unsurlardan biridir. Orman köylüsü, bulunduğu ormandaki ağaçlandırmada, bakım işlerinde ve üretimde en temel iş gücü kaynağıdır. Orman yangınları karşısında en önemli destek gücüdür. Ormanda yetişen odun dışı ürünlerin toplanmasında ve ekonomiye kazandırılmasında, gerekirse korunmasında ve geliştirilmesinde hareket noktasıdır.
Ama, asıl önemli bir husus, orman köylüsü yaşamını devam ettirmek için ormanda çalışmak ve iş kaynağının devamını sağlamak için ormanları korumak zorundadır. Orman köylüsü tamamı devlete ait olan ve devlet tarafından işletilen ormanlarımızdan sorumlu orman teşkilatımızın en büyük iş ortağıdır.
Orman köylümüzün ormanlar için taşıdığı önem Anayasa’mızda yer almıştır. Anayasa’nın 169. ve 170. maddelerinde; ormanların korunması ve geliştirilmesi ile orman köylüsünün korunması ve kalkındırılmasının desteklenmesi için gerekli tedbirlerin devlet tarafından alınacağı belirtilmektedir.

OR-KOOPBu maddeler, devletin doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesindeki iradesini ortaya koyan en temel yasal dayanaktır. Anayasa'nın bu hükmüne göre şekillenen yasalar ile Orman İdaresi ile Orman Köylüleri arasındaki ilişkiler yürütülmektedir.

OR-KOOPOR-KOOP; ülkemiz ve orman köylülerimiz için önemli bir istihdam ve gelir kaynağı oluşturan Odun Dışı Orman Ürünlerinin üretimi ve pazarlanması konusunda da çalışmalar yürütmektedir.
Dünyada ve ülkemizde Odun Dışı Orman Ürünleri (ODOÜ), her yıl faydalanma imkânı sunduğundan kırsal nüfus istihdamında ve kalkınmasında önemli rol üstlenmekte, yabanıl organik adı ile ticarete konu edilebilmektedir. Odun Dışı Orman Ürünleri kapsamına ağaç, ağaççık, çalı ve otsu bitkilerin; balzami yağları (reçine, sığla yağı, kitre vs.), yaprakları (defne, laden, kekik, adaçayı, taflan vs.), meyveleri (kestane, ceviz, harnup vs.), tohumları (fıstık çamı kozalağı, defne vs.), soğanları (kardelen, göl soğanı vs.), yumruları (siklamen, Manisa lalesi vs.), çiçekleri (ıhlamur, kapari vs.), kökleri (erika, çam kökü vs.) ile doğal orman mantarları ve ormanlardaki ekoturizm hizmetleri girmektedir.

OR-KOOPAğaçlandırma Çalışmalarımız
Orman Kanununun 40.maddesine dayalı olarak hazırlanan alt mevzuata göre ağaçlandırma işçilikleri, gerek hazine arazilerinde ve gerekse orman rejimine giren alanlarda Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine öncelikle ve birim fiyat usulüne göre yaptırılması mümkün bulunmaktadır.
Orman köylerinde kurulu Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri' ne ve Orman Köylüsüne birim fiyat usulüne göre yaptırılması öngörülen ve orman rejimi içinde kalan sahalarda yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında, kooperatiflere gerekli duyurunun yapılmasını sağlamak ve bu konularda çalışmalarını özendiren alt mevzuat düzenlemesi yapılması konusunda Merkez Birliğimizce katkı sağlanmaktadır.
OR-KOOP Merkez ve Bölge Birlikleriyle işbirliği içinde, ağaçlandırma konusunda çalışma yapacak kooperatif yöneticilerine yönelik eğitim, proje yardımı ve destekler sağlanması konusundaki çalışmalarını sürdürmektedir.
Orman Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkemizde gerçekleştirilen ağaçlandırma faaliyetlerinin yaklaşık %70' i yine kooperatifler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Üst