logo
add image
OR-KOOP

Basın ve Tanıtım Çalışmalarımız

OR-KOOP, bir kooperatif olmak yanında dünya kooperatifçilik hareketi içinde sendikal özelliğe sahip işçi kooperatifi örneklerinden biridir. Bu nedenle sektörde mesleki sorunlara çözümler üreten bir meslek örgütü gibi ortaklarına hizmetler sunmaktadır.OR-KOOP Türkiye orman köylülerinin tek örgütlü gücü olma özelliğini de taşımaktadır.
Bu yönüyle OR-KOOP orman köylüsünün ve sahibi olduğu kooperatiflerin sorunlarını ve beklentilerini kamuoyuna aktarma görevini de yerine getirmektedir. Bu amaçla yazılı ve görsel basın ve yayın organlarına bilgi aktarmaktadır. Sektör ile ilgili televizyon programlarına iştirak edilmekte, gazete ve dergilere amaç ve çalışma konuları ile yazılı ve sözlü bilgi ve belge sunulmaktadır. Kamuoyunun orman köylülerinin sorunları hakkında aydınlatılmasında etkin olarak faaliyet göstermektedir.

OR-KOOP

Yazılı ve görsel basın organlarının yanı sıra sahip olduğu web sayfası ile de orman köylüsünün görüş ve önerilerini kamuoyuna sunmaktadır. Araştırmalar ve toplantılar sonucu elde edilen bilgileri yayın ve rapor haline getirerek ilgililere sunmaktadır.

Üst