logo
add image
Blog single photo

Eğitim Ve Örgütleme Çalışmaları


Eğitim Çalışmalarımız
OR-KOOP Merkez Birliği, kooperatiflerin çalışmalarında eğitime önem vermekte, dönem dönem yapılan eğitim çalışmaları ile yöneticilerini, ortaklarını ve personellerini eğitmektedir. Bu doğrultuda, bağlı Bölge Birlikleri ve Birim Kooperatifleri ile ortak çalışmalar yürütmektedir.

Blog single photo

Bu eğitim çalışmalarında; ormancılık, kooperatifçilik ve çevre koruma konularında ortaklar eğitilmek te ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanmaktadır.
Bu konularda gerek Orman ve Tarım teşkilatı gerekse orman fakülteleri ile işbirliği yapılmaktadır. Hazırlanan eğitim programları sonucu elde edilen deneyimler doğrultusunda oluşturulan eğitim dokümanları ile geleceğe yönelik olarak ülkemiz ormancılığı ve kooperatifçiliğinin sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Üst