logo
add image
OR-KOOP

Uluslararası Çalışmalar

Uluslararası Kooperatif Örgütleri ve OR-KOOP
Uluslararası Örgütlere üyelik, mesleki ve sektörel bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılmasında önemli rol oynamaktadır. Özellikle sosyo ekonomik bir örgütlenme modeli olan kooperatiflerde uluslararası ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi kooperatiflerin etkin çalışmalar yürütmesine katkı sağlamaktadır. OR-KOOP , kurulduğu dönemden itibaren bu yöndeki faaliyetlere önem vermiş tir. Tarım ve ormancılık ile ilgili kooperatiflerle ilişkilerin geliştirilmesine özen göstermiştir.

OR-KOOP


OR-KOOP kooperatiflerin uluslararası alandaki işbirliği ve dayanışmasının hareketin başarısındaki en önemli adım olduğu bilinci ile hareket etmiştir. Başta Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) ve onun sektör örgütü olan Uluslar arası Tarım Kooperatifleri Birliği ( ICAO ) ile ICA Avrupa Kıta Örgütü olan Cooperatives Europe’un içinde etkin bir kooperatif üst örgütü olarak yer almıştır. OR-KOOP, ICA çatısı altındaki çalışmalarını üyesi olduğu, ülkemizdeki kooperatif lerin üst örgütü olan Türkiye Milli Kooperatifler Birliği' nin (TMKB) ortağı olarak yerine getirmektedir.
Dünya kooperatiflerinin üst örgütü olan Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin (ICA) örgütlenme ve faaliyet yapısı içinde, ulusal üst örgütlere üye örgütlere tanınan haklar çerçevesinde örgütlenme yapısı içinde OR-KOOP da yer almaktadır. Dünyadaki tüm ulusal kooperatif örgütleri, ICA , ICA - Kıta Örgütleri, Tematik Komiteler ve Sektörel örgütler de yer alabilmekte ve faaliyetlerine katılabilmektedirler. OR-KOOP, bu çerçevede ICA’nın sektör örgütü olan Uluslararası Tarım Kooperatifleri Örgütünün ( ICAO ) üyesidir.

OR-KOOP


Ayrıca, OR-KOOP Genel Başkanı Cafer YÜKSEL 2009 yılından beri ICAO Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Eğitim, Araştırma ve Dış İlişkiler Koordinatörümüz Ünal ÖRNEK 2017 Cooperative Europe Genel Kurulunda ICA’nın en büyük kıta örgütü olan Cooperative Europe Yönetim Kuruluna seçilmiştir.

OR-KOOP


OR-KOOP, uluslararası ilişkiler konusunda ülkemizin en etkin kooperatif üst kuruluşları arasında yer almaktadır. Dünya kooperatifçilik hareketindeki gelişmeleri dikkatle izlemekte ve kooperatifler arası ilişkilerin gelişmesine önem vermektedir. Dünya deneyimlerinin ülkemize aktarılması konusunda bu ilişkilerin yarar sağlayacağına inanmaktadır. OR-KOOP üstlendiği bu uluslararası temsil misyonu içinde etkin çalışmalar yürütmekte, gerek uluslararası gerekse ulusal çalışmalarda yer almaktadır.
Bu çerçevede; başta ICA Avrupa kıta örgütü Cooperatives Europe olmak üzere ICAO’nun yer aldığı kıta örgütlerinin çalışmalarına katılmakta, ICAO’nun stratejik ortak olduğu Dünya Çiftçi Örgütünün (WFO) çalışmalarına da ICAO yönetimi adına destek vermektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin kooperatiflerinin üst örgütü olan COGECA ile de işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

OR-KOOP

Üst